Lanthanum manganite , LaMnO3, 40 g each

Item# N10L3000